Sovelluksen määritykset eivät salli annettua URL-osoitetta.: Vähintään yhtä annetuista URL-osoitteista ei sallita sovelluksen asetuksissa. Sen on vastattava sivuston tai perussivun URL-osoitetta, tai toimialueen on oltava sovelluksen jonkin toimialueen alitoimialue.